Corona

 • Afspraak op het BEL-kantoor? Het is verplicht om een mondkapje te dragen. 
 • Meer informatie en updates

Nieuwsberichten

Hier vindt u nieuws- en persberichten die door gemeente Laren zijn uitgebracht.

 • Kerstwensboom Laren

  De Kerstwensboom Laren, bij de voormalige Rabobank aan de Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat, staat er. Inwoners van Laren kunnen een mooie wens voor elkaar in de boom hangen.

 • Geactualiseerde APV in commissie en raad van december

  De Algemene plaatselijke verordening (APV) is binnen de gemeente één van de belangrijkste verordeningen. In de APV staan de gemeentelijke regels die voor iedereen in de gemeente gelden. De bepalingen in de APV dragen bij aan de leefbaarheid en aan de openbare orde en veiligheid binnen de gemeente.

 • Even voorstellen: nieuwe postcoördinator brandweer

  Per 1 oktober is Hugo Nederveen postcoördinator van Brandweer Laren. Hij is het eerste aanspreekpunt voor alle vragen en opmerkingen over de brandweer. Ook onderhoudt Hugo de contacten met de gemeente en de burgemeester en is hij de schakel tussen de brandweerorganisatie en de vrijwilligers.

 • Herinrichting kruispunt N525: Bestemmingsplan vastgesteld

  De provincie Noord-Holland gaat een voorrangsplein bouwen in de provinciale weg N525 ter hoogte van het kruispunt Westerheide met de Oude Postweg. Dit voorrangsplein laat fietsers en voetgangers de N525 oversteken. Hiervoor was een kleine aanpassing van het geldende bestemmingsplan nodig.

 • Orange The World

  Wereldwijd krijgt 1 op de 3 vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45% van de vrouwen en meisjes.

 • Gezocht: stembureauleden

  Op 17 maart 2021 zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Wij zijn op zoek naar stembureauleden.

 • Herverdeling portefeuilles

  In verband met het vertrek van wethouder Van Hunnik per 20 november 2020 is op een aantal portefeuilles en taken waarneming noodzakelijk.

 • Huis-aan-huis inzameling gft in de wintermaanden weer naar eens per 2 weken

  Vanaf 1 december wordt het gft-afval weer eens per 2 weken aan huis opgehaald door GAD Gooi en Vechtstreek. Dit geldt voor de maanden december, januari en februari.

 • Diamanten huwelijksjubileum voor echtpaar Nagel

  Zondag 22 november bracht burgemeester Nanning Mol een felicitatiebezoek namens alle inwoners van Laren aan het echtpaar Nagel voor hun 60-jarig huwelijksjubileum.

 • Sint in Laren

  De intocht van Sinterklaas op zaterdag 21 november kon dit jaar vanwege corona helaas niet doorgaan. Een ontvangst zonder Drum en Showband MCC en de Muziekvereniging Sint Jan op het bordes van De Prinsemarij. Geen pepernoten, geen pieten en Oh Zo Snel staat in een warme stal.

 • Wethouder Karin van Hunnik legt functie neer

  Wethouder Karin van Hunnik heeft vrijdag 20 november 2020 de gemeenteraad geïnformeerd dat zij per direct haar functie als wethouder neerlegt.

 • HOV in ’t Gooi goed op schema in Crailo

  De provincie Noord-Holland werkt momenteel aan de herinrichting van 3 hectare grond aan de zuidoostzijde van Crailo. Het gebied wordt eind 2020 overgedragen aan stichting Goois Natuurreservaat als compensatie voor gronden die zij eerder in Anna’s Hoeve heeft afgestaan voor de bouw van natuurbrug en busbaan.

 • Hoe gaat het met Louise Babel (18 jaar)?

  In deze interviewreeks spreken we met een aantal Laarders over hoe het met hen gaat in deze tijden van corona.

 • Adviesraad Sociaal Domein HBEL zoekt nieuwe leden!

  Het sociaal domein gaat over het leven van mensen. Over werken, opgroeien, naar school gaan en zelfstandig worden. Over ziek worden of het leven met een ziekte of beperking. De gemeente maakt beleid over al deze gebieden en vindt het belangrijk dat hierover wordt meegedacht. De Adviesraad Sociaal Domein HBEL heeft hier een belangrijke rol in, door gevraagd en ongevraagd advies te geven over de ontwikkelingen binnen het sociaal domein en het beleid van de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren.

 • Gratis bibliotheekpas voor kinderen tot en met 12 jaar

  Sinds ruim een jaar kunnen kinderen uit Laren gratis lid worden van de bibliotheek. Goed nieuws want kinderen die boeken lezen halen vaak betere resultaten op school.

 • Nederlandse nationaliteit voor Kaikavoos Amir Ahmadi

  Op 10 november 2020 is meneer Amir Ahmadi in het gemeentehuis van Laren genaturaliseerd. Meneer Amir Ahmadi komt uit Iran en woont sinds 2012 in Nederland.

 • Nederlandse nationaliteit voor Mustafa Diwan en zijn dochters Nihal en Tesnim

  Op 10 november 2020 zijn meneer Diwan en zijn dochters in het gemeentehuis van Laren genaturaliseerd. Meneer Diwan en zijn dochters komen uit Syrië en wonen sinds 2015 in Nederland.

 • Elektriciteitshuisje met kunst

  Maandag 9 november beplakte Hans van Deuren samen met wethouder Ton Stam een tweede elektriciteitshuisje met kunst. Op dit huisje staat nu een afbeelding van ´Het Bonte Paard´, geschilderd door Hans van Deuren.

 • Informatiebijeenkomst verward gedrag

  Mensen kunnen om diverse redenen de grip op hun leven (dreigen te) verliezen. Dit kan zich uiten in verward gedrag. Juist in deze corona tijd, met angst, stress of minder contact, is aandacht voor mensen die hulp nodig hebben belangrijk. Om meer duidelijkheid te geven over verward gedrag en wat iemand kan doen om te helpen, vindt op 17 november een digitale informatieavond plaats.

 • Werkzaamheden rond Montessorischool officieel afgerond

  Maandag 2 november is de aangepaste schoolomgeving rond de Montessorischool in Laren geopend door wethouder Ton Stam en schooldirecteur a.i. Ruud Philips.

 • Hoe gaat het met Marcel Karssen van SV Laren ’99?

  In deze interviewreeks spreken we met een aantal Laarders over hoe het met hen gaat in deze tijden van corona.

 • Scholenproject ‘Leve Laren’ in Brinkhuis

  Met de vondst van het kunstwerk ‘Laren van weleer’, werd het idee geboren om het festival Leve Laren te organiseren in mei. Helaas ging het festival niet door vanwege de coronamaatregelen, maar het scholenproject kon gelukkig wel doorgaan. Het eerste resultaat is vanaf 29 oktober te zien in het Brinkhuis.

 • Bedankje voor vrijwilligers!

  Dit jaar stelt de gemeente een tegeltje beschikbaar aan vrijwilligers met de boodschap ‘Vrijwilligers zijn onbetaalbaar’. Met dat tegeltje bedankt de gemeente haar vrijwilligers voor hun inzet. Het tegeltje kan gezien worden als een ‘coronaproof’ alternatief voor de jaarlijkse vrijwilligersavond.

 • Gratis mondkapjes voor inwoners met laag inkomen

  In publieke ruimten geldt het dringende advies om een mondkapje te dragen. De aanschaf van een mondkapje is een extra uitgave. Voor inwoners met een klein budget is dat niet prettig. Om deze inwoners te helpen, stellen de BEL-gemeenten mondkapjes beschikbaar.

 • Pleegouders gevraagd

  In Gooi en Vechtstreek is onvoldoende opvang voor kinderen die tijdelijk niet hun bij eigen ouders kunnen wonen. Daarom worden pleegouders gezocht, voor kinderen en jeugdigen die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen.

 • In quarantaine en ondersteuning nodig?

  Inwoners die positief zijn getest, moeten meestal direct in quarantaine. Veel voorbereidingstijd om zaken te regelen is er vaak niet. Denk aan het doen van boodschappen, het naar school brengen van kinderen, et cetera. Ook kunnen mensen te maken krijgen met psychische problemen, zoals een besmetting met het coronavirus bij een dierbare, of de angst daarvoor.

 • Naam bekend appartementencomplex Stationsweg 1

  De nieuwe naam voor het nog te bouwen appartementencomplex aan de Stationsweg 1 (voormalig restaurant Golden River) is bekend: La Gare! Deze naam is bedacht door Lisette De Kock van Leeuwen. Wethouder Ton Stam deed hiervoor in mei een oproep en beloofde de winnaar een mooie fles Ribera del Duero. Deze belofte is vandaag ingewilligd.

 • Tandartscentrum Laren geopend

  Vanaf 15 oktober is tandartscentrum Laren geopend in het gezondheidscentrum Raadhuis. Vandaag was de symbolische sleuteloverdracht door wethouder Ton Stam aan tandartsen Peter Havenga en Frederique Tinga.

 • Kijk jij om?

  Mensen kunnen om diverse redenen de grip op hun leven (dreigen te) verliezen. Dit kan zich uiten in verward of zorgwekkend gedrag. Juist in deze tijd, met angst, stress of minder contact, is aandacht voor mensen die hulp nodig hebben belangrijk.

 • Juist nu kunt u terecht bij Versa Welzijn

  Ook nu, in deze gedeeltelijke lockdown, kunnen inwoners terecht bij de sociaal werkers van Versa Welzijn.

 • Sportakkoord BEL-gemeenten getekend

  Op donderdag 15 oktober 2020 ondertekenden wethouders Kennis (Blaricum), De Boer-Leijsma (Eemnes) en Stam (Laren) het sportakkoord voor de BEL-gemeenten. De medeondertekenaars zijn partners in de sport, zoals sportverenigingen en maatschappelijke organisaties.

 • Hoe gaat het met SRV-man Martin Zwanikken?

  In deze interviewreeks spreken we met een aantal Laarders over hoe het met hen gaat in deze tijden van corona.

 • Aanleg duurzame achterpadverlichting

  De aanleg van de duurzame achterpadverlichting bij zo’n 8 complexen in de Wevers-Erfgooiersbuurt in Laren is volledig afgerond.

 • Huwelijken gaan door met aangepaste coronaregels

  Door de nieuwe coronamaatregelen gaan de huwelijken wel door maar op een aangepaste manier en met 1,5 meter afstand.

 • College Laren presenteert begroting 2021-2024

  “We moeten flink aan de slag om Laren financieel gezond en aantrekkelijk te houden. We moeten niet alleen bezuinigen, maar zaken ook echt anders organiseren. Ja, er zijn flinke uitdagingen, want heel gemakkelijk hebben gemeenten het momenteel niet. Maar als we samen slim omgaan met onze middelen, dan kunnen we het maximale bereiken. Dat gaat ons lukken. Laren is wendbaar genoeg om dit te kunnen,” aldus het college van B&W over de begroting die ze vandaag aan de raad stuurt.

 • HOV in ’t Gooi aan de slag in Crailo

  Eind oktober 2020 gaat de provincie aan de slag met het opnieuw inrichten van 3 hectare grond aan de zuidoostzijde van Crailo.

 • Week van de Veiligheid

  Deze week is het de Week van de Veiligheid. Dit jaar is het thema: weerbaarheid. Nu de dagen donkerder worden, neemt de kans op criminaliteit toe. Hoe kunnen ondernemers en inwoners weerstand bieden tegen criminaliteit? Is voorbereiden mogelijk?

 • Cheque voor restauratie Johanneskerk

  Burgemeester Nanning Mol nam vrijdag 2 oktober samen met de overige bestuursleden van Stichting Vrienden van de Johanneskerk, predikant Job de Bruijn en wethouder Ton Stam 6666 euro in ontvangst van projectontwikkelaar Mark Voerman.

 • Coronamaatregelen landelijk aangescherpt

  Het kabinet heeft op 28 september 2020 voor heel Nederland een pakket van maatregelen afgekondigd, omdat het aantal besmettingen in Nederland momenteel sterk toeneemt.

 • Iets verloren? Vraag ernaar op het BEL-kantoor!

  Bent u nog steeds op zoek naar dat verloren dierbare sieraad of die camera met vakantiefoto’s? Op het kantoor van de BEL Combinatie in Eemnes staan twee dozen met gevonden waardevolle spullen, zelfs nog uit 2016!

 • Gemeentebestuur Laren blijft inzetten voor eerlijke Rijksbijdrage aan begroting

  Burgemeester Nanning Mol heeft de gemeente vertegenwoordigd tijdens de jaarvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

 • Laren scoort ruim voldoende in onderzoek ‘Waar staat je gemeente’

  Begin dit jaar voerde het onderzoeksbureau Research2Evolve het onderzoek ‘Waar staat je gemeente’ uit voor de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren.

 • Themalezing "Thuis wonen met dementie"

  In de bibliotheek van Laren, verwelkomde Wethouder Van Hunnik vanmiddag de sprekers Cees Croes en Esther Klijnsma. Zij leidden de themalezing “Thuis wonen met dementie” en wisselden van gedachten met de aanwezigen. Deze week is het de Week van de Dementie. De bibliotheek organiseerde de bijeenkomst over dit onderwerp.

 • Echtpaar Van de Laar 60 jaar getrouwd!

  Het was een grote verrassing voor Piet & Corrie van de Laar. Zondag 20 september kwam burgemeester Nanning Mol langs op hun 60-jarig huwelijksfeest in Grandcafé Eemland in Eemnes.

 • World Cleanup Day

  Zaterdag 19 september was het World Cleanup Day! Over de hele wereld gingen mensen aan de slag om zwerfafval op te ruimen. Ook in Laren. Wethouder Ton Stam vroeg inwoners om mee te helpen met opruimen op Plein 1945. Ook waren er zaterdag activiteiten en workshops voor kinderen bij Het Spookbos. Het stond allemaal in het teken van afval en recycling.

 • Voorkom rookoverlast naar de buurt, stook veilig!

  Het stoken van hout kan binnen en buiten. Naast dat het gezellig en sfeervol kan zijn, kan het ook overlast veroorzaken voor de omgeving.

 • Diamanten huwelijk voor echtpaar Ingen-Housz

  Donderdag 10 september bracht burgemeester Nanning Mol een felicitatiebezoek aan echtpaar Ingen-Housz voor hun 60-jarig huwelijksjubileum.

 • Startsein voor verduurzaming sociale huurwoningen in Laren

  Wethouder Ton Stam en directeur-bestuurder Maarten van Gessel (Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken) onthulden donderdag 3 september 2020 een bouwdoek aan het Zandgat in Laren. Daarmee geven ze het startsein voor een grote verduurzaming van ruim 200 sociale huurwoningen in Laren.

 • Nieuwe website Visit Gooi & Vecht live

  Bezoekers en bewoners van het Gooi en de Vechtstreek kunnen sinds 28 augustus 2020 de regio ontdekken op de nieuwe website www.visitgooivecht.nl. De website, vol toeristisch-recreatieve informatie, is gelanceerd en vervangt de oude regionale VVV-websites.

 • Afspraken over Wmo-vervoer in Laren

  In februari 2020 maakte de gemeente bekend dat zij de overeenkomst met Latax voor het Wmo-vervoer moest beëindigen. De overeenkomst voldeed niet aan de regelgeving van de Aanbestedingswet en werd daarom opgezegd.

 • Meld Misdaad Anoniem in BEL-gemeenten

  Meld Misdaad Anoniem (M.) is een meldpunt waar iedereen anoniem informatie kan geven over ernstige criminaliteit en misdaad.

 • Maak als werkgever kans op een jongerenvoucher

  Heeft of wilt u iemand met een leeftijd van 18 t/m 26 jaar uit Blaricum, Eemnes, Laren of Huizen in dienst? U maakt kans op de jongerenvoucher!

 • Uitreiking Koninklijke onderscheiding aan de heer A.M. Henny en de heer T. Koetsier

  Op vrijdag 3 juli 2020 zijn de Koninklijke onderscheidingen persoonlijk uitgereikt door burgemeester Nanning Mol bij het Brinkhuis.

 • Een 8,2 voor kunst- en cultuuraanbod Laren

  In maart 2020 ontving het inwonerspanel van Laren vragen over kunst en cultuur. De resultaten zijn bekend en hieruit blijkt dat 90% van de ondervraagden kunst en cultuur (erg) belangrijk vindt. Het aanbod van kunst en cultuur, om te beleven of mee te doen, wordt met een 8,2 gewaardeerd. De respondenten vinden kunst en cultuur belangrijk omdat ze onlosmakelijk verbonden zijn met het DNA van Laren.

 • Koninklijke onderscheidingen

  De heer T. Koetsier is voor zijn jarenlange betrokkenheid binnen de wiskundige gemeenschap benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De heer A.M. Henny is ter gelegenheid van zijn vele activiteiten als vrijwilliger voor Montessori’s historische en actuele betekenis in het onderwijs benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

 • Meten van luchtkwaliteit via zeven diffusiebuisjes

  In de gemeente Laren worden medio april 2020 drie ‘Palmes buisjes’ in de openbare ruimte geplaatst.

 • Inbraak bij Singer Laren

  In de nacht van zondag 29 maart op maandag 30 maart 2020 is er bij Singer ingebroken. De inbraak vond om 3.15 uur plaats. De politie doet onderzoek naar de inbraak en roept getuigen op zich te melden.

 • Versa Welzijn helpt!

  Bent of kent u iemand die ouder is dan 70, chronisch ziek of met een verminderde weerstand? We kunnen ons goed voorstellen dat u zich in deze tijden van het Coronavirus zorgen maakt. Bij Versa Welzijn staan vrijwilligers klaar om boodschappen te doen, medicijnen te halen of vragen te beantwoorden. Aarzel niet en neem gerust contact op voor hulp. Versa Welzijn helpt!

 • Afsluiting Oosterengweg Hilversum

  Op maandag 30 maart 2020 wordt de Oosterengweg in Hilversum afgesloten voor alle verkeer.

 • Informatie over Wmo-vervoer Laren

  Het Wmo-vervoer in Laren wordt momenteel door Latax verzorgd. In februari 2020 heeft de gemeente de overeenkomst met Latax voor het Wmo-vervoer opgezegd. De overeenkomst loopt nog tot en met 31 december 2020. Voor inwoners die recht hebben op Wmo-vervoer, blijft het vervoer geregeld.

 • Lood en drinkwater in Gooi en Vechtstreek

  Vroeger werden waterleidingen vaak van lood gemaakt. Sinds 1960 is dit in Nederland verboden. Lood in drinkwater is namelijk ongezond voor kinderen. Toch blijken er nog steeds woningen, schoolgebouwen, kinderdagverblijven, sportkantines en overige gebouwen te zijn met waterleidingen, die vanwege het bouwjaar loden waterleidingen hebben.

 • Cliëntondersteuning biedt hulp bij het regelen van zorg

  Heeft u zorg nodig? En vindt u het fijn als iemand met u meedenkt, helpt bij gesprekken met de gemeente of andere organisaties, samen kijkt naar hulp in uw buurt?

 • Nieuwjaarsspeech van burgemeester Nanning Mol

  Lees hier de speech die de burgemeester tijdens de nieuwjaarsreceptie op 6 januari 2020 heeft uitgesproken.