Informatie over het nieuwe bestemmingsplan voor Centrum Laren

Op 29 en 30 oktober 2018 vonden 2 drukbezochte informatieavonden in het Brinkhuis plaats over het nieuwe bestemmingsplan voor Centrum Laren. Zo’n 200 inwoners en ondernemers lieten zich bijpraten over het voorontwerp.

Uitgangspunten

Wethouder Ton Stam sprak kort over de politieke keuzes en uitgangspunten voor het hart van Laren voor de komende 10 jaar. Een van de belangrijke keuzes is dat er geen ruimte voor uitbreiding is van het aantal horecavoorzieningen en dat de voornamelijk publieke functies, zoals winkels en dienstverlening, meer gecentreerd worden in het centrum, zodat deze functies elkaar kunnen versterken. Het nieuwe plan is meer flexibel gemaakt door de voorheen geldende blokzijdemethode los te laten. Er wordt niet meer per blok gekeken of de verschillende voorzieningen goed vertegenwoordigd zijn.

Presentatie ontwerp plan en planprocedure

Huub de Jong, projectleider ruimtelijke ordening, gaf een presentatie over waarom een nieuw bestemmingsplan nodig is en wat de procedure is tot het uiteindelijke definitieve plan. Inwoners en ondernemers worden vooral uitgenodigd om mee te kijken en te helpen bij het plan kloppend en compleet te krijgen.

Uw reactie is welkom tot en met 22 november 2018

U kunt uw schriftelijke inspraakreactie nog tot en met 22 november 2018 indienen bij het college, onder vermelding van ‘Inspraakreactie bestemmingsplan Centrum Laren 2018’. Het reactieformulier vindt u hieronder op de pagina. Zorg ervoor dat de gemeente het formulier op tijd ontvangt, uiterlijk 22 november. U kunt ook mondeling uw reactie geven. Hiervoor kunt u een afspraak maken met medewerkers van Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 14 035. Hieronder vindt u ook een link naar de gehouden presentatie op 29 en 30 oktober. Met meer informatie over de procedure.

Wilt u liever de papierenversie van het voorontwerp bestemmingsplan bekijken?

Dat kan in de hal van het BEL-kantoor aan de Zuidersingel 5 in Eemnes. Wij zijn geopend van maandag tot en met donderdag vanaf 08.30 uur tot 17.00 uur. Op vrijdag zijn wij geopend van 08.30 uur tot 13.00 uur. Om het bestemmingsplan in te zien, hoeft u geen afspraak te maken. Wilt u ook inhoudelijk geïnformeerd worden dan moet u wel een afspraak maken met een van de medewerkers van Ruimtelijke Ontwikkeling.

Documenten

Hieronder vindt u:

Bekijk ook het plangebied Bestemmingsplan Centrum Laren.