Onderzoeken, jaarplannen, jaarverslagen

Lopende onderzoeken

2019
Startnotitie onderzoek: Inzicht in de energietransitie binnen de BEL-gemeenten
Aankondiging onderzoek NVRR: Beleidsscan VN–verdrag Handicap

2018
Startnotitie onderzoek: Uitvoering Wmo en Jeugdwet, toegang tot zorg en voorzieningen in de BEL-gemeenten
Startnotitie onderzoek: Informatiepositie van de raad in besluitvormingsprocessen, Hart van Laren

 

Grote onderzoeken

2019
"Toegang onder de loep. Uitvoering WMO en Jeugdwet, toegang tot zorg en voorzieningen in de BEL-gemeenten"
2018
Informatiepositie raad in besluitvormingsprocessen, casus aanleg kunstgrasvelden BVV'31
2017
Externe inhuur BEL Combinatie en BEL-gemeenten
Addendum rekenkamerrapport Externe inhuur
2016
Zicht op civil society in BEL-gemeenten
2013
Bij twijfel niet inhalen - casestudie besluitvorming verkeer
Opvolging aanbevelingen Rekenkamercommissie BEL
2012
Kostentoerekening BEL Combinatie
2011
Evaluatie Rekenkamercommissie BEL
2010
Van een impliciet naar een expliciet Integriteitbeleid
Onderzoek subsidiebeleid Blaricum, Eemnes en Laren
2009
Grip op onderwijs
2008
Vandaag is Rood
2007
Gemeentewerf
2006
Grondbeleid Eemnes


Korte toetsen

2016
Privacy in het sociaal domein
2015
Digitale veiligheid BEL-gemeenten
Vergunningverlening en Handhaving BEL
2014
Duurzaamheidsbeleid van de BEL-gemeenten
2013
Rioolstelsel Blaricum, Eemnes, Laren
Binnenklimaat in clusterschool Eemnes
2012
Rapport Meldpunt Openbare Ruimte Blaricum
2011
Leerlingenvervoer Eemnes
2010
Riool- en afvalstoffenheffing
Exploitatie Cultuurhuis Laren
2009
Aankoop Diaconie-gronden Eemnes
Inhuur externen
Aanbesteding BEL-kantoor


Rekenkamerbrieven

2017
Kinderen uit kansarme gezinnen


Jaarplannen

2019
2018
2017
Onderzoeken in 2017
2016
2015 en groslijst onderwerpselectie
2014 (voorlopig)
2013
2012
2011
2010 


Jaarverslagen

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010