Maatregelen vanwege coronavirus

 • Op dit moment is het alleen mogelijk om online een afspraak in te plannen voor geboorten en overlijden. Voor overige diensten, die niet kunnen worden uitgesteld, kunt u contact opnemen met 14 035. Wij maken dan samen met u een afspraak.
 • Voor zelfstandigen en ondernemers is op deze pagina meer informatie te vinden. Staat uw vraag er niet bij, mail dan naar zelfstandigenloket@hilversum.nl. Dan wordt u het snelste geholpen.
 • Lees verder over onze aangepaste dienstverlening

Lees actuele informatie en maatregelen over het coronavirus.

Rekenkamer

De Rekenkamer is onafhankelijk en onderzoekt het functioneren van de gemeente. Zo’n onafhankelijk onderzoeksinstituut is verplicht voor elke gemeente. De Rekenkamer kan zelf besluiten welk onderzoek wordt uitgevoerd. Maar zo’n onderzoek richt zich altijd op het gevoerde beleid en de besteding van geld. De vragen die de rekenkamer stelt: is het beleid doelmatig, doeltreffend en rechtmatig?

Doel

De Rekenkamer wil bijdragen aan het toetsen en verbeteren van de doeltreffendheid en doelmatigheid van:

 • het gemeentelijke beleid (zowel voorbereiding als uitvoering)
 • het beheer
 • de gemeentelijke organisatie.

De gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren hebben ieder een Rekenkamer die volgens de vorm van een personele unie uit dezelfde personen bestaat. De Rekenkamer kan per gemeente verschillende onderzoeken uitvoeren. De Stichting Rekenkamercommissie BEL is opgericht om gezamenlijk praktische uitvoering te geven aan de taken van de 3 Rekenkamers.

Werkwijze

Leden

Voorzitter: mevrouw drs. R.C.M. Stadhouders
Penningmeester: drs. E.J.M. Lemmens
Lid: mevrouw dr. J.J. de Jonge

De bestuursleden zijn de plaatsvervangend voorzitters van de gemeenteraden: mevrouw G.R. Kukupessy-Rokebrand (Blaricum); E.M. van IJken (Eemnes) en mevrouw J. Timmerman-Hamers (Laren).

Vergaderdata eerste helft 2020

 • Dinsdag 14 januari 2020
 • Woensdag 5 februari 2020
 • Woensdag 4 maart 2020
 • Woensdag 1 april 2020
 • Woensdag 13 mei 2020
 • Woensdag 10 juni 2020
 • Woensdag 8 juli 2020

Contact

Medewerker secretariaat: Janny A. Schreiber-van der Heul
Rekenkamer BEL-gemeenten
Postbus 71
3755 ZH Eemnes
Telefoon: 14 035