Procedure nieuwe burgemeester

Nu de fusie-discussie is beëindigd en vast staat dat Laren zelfstandig blijft, is ook duidelijk dat aan de tijdelijke waarneming door burgemeester Rinske Kruisinga een einde komt. Er is een benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester opgestart.

Een benoemingsprocedure kent de volgende stappen:

  • Opstellen van de profielschets, suggesties inwoners zijn welkom
  • Vaststellen van de profielschets door de gemeenteraad
  • Instellen vertrouwenscommissie en verordening op de vertrouwenscommissie
  • Openstellen van de vacature door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Selectie kandidaten door Commissaris van de Koning
  • Beoordeling van de kandidaten door de vertrouwenscommissie
  • Opstellen ‘Verslag van Bevindingen’ van de vertrouwenscommissie
  • Besloten en openbare raadsvergadering over de aanbeveling
  • Voordracht door Minister van BZK en benoeming bij Koninklijk Besluit
  • Beëdiging burgemeester in raadsvergadering

De gehele procedure zal ongeveer 6 maanden in beslag nemen.

Documenten

Voor betrokkenen kan de volgende informatie relevant zijn: