Commissie Ruimte & Infrastructuur

De vergaderingen van de commissie R&I zijn eens per maand op de dinsdag om 20.00 uur in het Raadhuis Laren, Eemnesserweg 19. De commissie behandelt de onderwerpen: bouwen, ruimtelijke ordening en milieu, wegen en verkeer, gemeentewerken en algemene begraafplaats. In deze openbare vergaderingen kunnen inwoners inspreken over een onderwerp op de agenda. U kunt dit voor de vergadering melden bij de commissiegriffier.

Voorzitter

dhr. N.G.M. Wegter

Commissiegriffier

Antoinette Kroon-Stam
035 - 751 33 66
06 - 30 22 02 20
E-mail

Leden

Larens Behoud

  • dhr. L.B.J. Vos
  • dhr. K. Loeff

Liberaal Laren

  • mw. J. Timmerman-Hamers
  • mw. M.S.M. Klingenberg-Klinkhamer

VVD

  • dhr. J. de Bondt
  • dhr. J.H. Faas

CDA

  • dhr. H.J.W. van den Berg
  • dhr. C.M.A. van Hest

D66

  • dhr. A. Grunwald
  • mw. Y. Berghorst