Commissie Maatschappij & Financiën

De vergaderingen van de commissie M&F zijn eens per maand op de donderdag om 20.00 uur in het Raadhuis Laren, Eemnesserweg 19. De commissie behandelt de onderwerpen: bestuurs- en juridische zaken, burgerzaken, markt, brandweer, financiën, maatschappelijke zorg, onderwijs, sport en sociaal-culturele onderwerpen. In deze openbare vergaderingen kunnen inwoners inspreken over een onderwerp op de agenda. U kunt dit voor de vergadering melden bij de commissiegriffier.

Voorzitter

dhr. J.W. van der Zwaan

Commissiegriffier

Corry Holtslag
035 - 751 34 52
06 - 51 34 47 90
E-mail

Leden

Larens Behoud

  • dhr. J. van Goozen
  • dhr. T.J. Jacobse

Liberaal Laren

  • dhr. H.B. Snoek
  • dhr. E.J. de Jong

VVD

  • mw. D.J.G. Niekus
  • dhr. J.G. van Midden

CDA

  • dhr. H.J.W. van den Berg
  • dhr. R. Winkel

D66

  • dhr. M. van der Geest
  • dhr. A. Grunwald