Burgemeester R. Kruisinga

Mevrouw R. (Rinske) Kruisinga is burgemeester van gemeente Laren.

Portefeuille

 • Personeel en Organisatie
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Algemene Bestuurlijke en Kabinetszaken
 • Burgerzaken
 • Regio Gooi & Vechtstreek
 • Communicatie
 • Bestuurlijke inrichting BEL

   

 

Nevenfuncties uit hoofde van de functie

 • Lid van het Algemeen Bestuur van de BEL Combinatie
 • Lid van het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
 • Voorzitter van Burgemeesterskring Gooi en Vechtstreek
 • Lid van het audit comité Singer Memorial Foundation
   
Burgemeester Rinske Kruisinga