Gemeentesecretaris G. Kolhorn

Portefeuille

Eerste adviseur voor strategische en bestuurlijke zaken voor het college van B&W en de burgemeester.

Eindverantwoordelijk voor het functioneren van de Beleidsregie, de opdrachtverlening aan de ambtelijke organisatie (BEL Combinatie) en de kwaliteit van de ondersteuning van het college van Burgemeester en Wethouders.
Gemeentesecretaris Garmt Kolhorn