Herdenkingsmonument Verdilaan Hilversum door Marloes Eerden

In de openbare ruimte heeft Eerden, in opdracht van de Joodse gemeenschap Hilversum, een beeld vervaardigd voor een monument. Dit is ter nagedachtenis aan de in de Tweede Wereldoorlog door de bezetter weggevoerde en later vermoorde Joodse kinderen en personeelsleden van de Rudelsheimstichting in Hilversum.

Het beeld stelt 2 kinderen voor die steun zoeken bij elkaar. Het bronzen beeld is 2 mei 2018 onder grote belangstelling onthuld door de burgemeester van Hilversum, Pieter Broertjes. Later is het herdenkingsmonument aangekocht door de gemeente Hilversum.