Adviesraad Sociaal Domein

De gemeente Laren heeft een Adviesraad Sociaal Domein. Deze adviseert het college van B&W over het beleid en de uitvoering in het sociale domein (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, Jeugdwet en Participatiewet.) De leden van de adviesraad zijn (ervarings-)deskundigen op het gebied van het sociaal domein en wonen in Laren. De adviesraad kan voorstellen doen voor beleid en kan burgers en organisaties uit Laren uitnodigen om met voorstellen te komen. De adviesraad sociaal domein behandelt geen klachten, bezwaarschriften en/of andere zaken die op individuele personen betrekking hebben.

Leden

  • Gerard Armbrust
  • Jan Smit
  • Peter van der Hulst
  • Gusta Oortman Gerlings-Grevers
  • Jos Boermans
  • Cristina Henderson

Contactpersonen