Veerweg en gedeelte Steffenshein West

Half november 2016 starten de voorbereidingswerkzaamheden voor de herinrichting van de Veerweg en gedeelte Steffenshein West. Eerst worden de bomen volgens het vastgestelde plan gekapt. In de week van maandag 23 januari 2017 starten de overige werkzaamheden.

De herinrichting is nodig omdat de verhardingen en de riolering matig tot slecht zijn. Op 22 maart 2016 heeft het college van B&W de plannen voor deze reconstructie vastgesteld. Voorafgaand aan het vaststellen van de inrichtingsplannen was veel ruimte voor inspraak. Veel wensen en suggesties hebben wij kunnen verwerken in het vastgestelde plan. De voorbereiding en uitvoering lopen parallel met drie andere wegreconstructies in Laren. De uiteindelijke planning hangt dan ook samen met deze werkzaamheden.

Contact

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer B. Heerschop van team Ruimtelijke Ontwikkeling & Openbare Ruimte van de BEL Combinatie. De heer Heerschop is bereikbaar via telefoonnummer 14 035 (maandag t/m donderdag).

Plannen

Bewonersbrieven

Onderzoeken