Teunenmijns

In de week van maandag 6 maart 2017 starten wij met de herinrichting van Teunenmijns. Bij het maken van de fasering is er rekening mee gehouden dat de aannemer meer wegreconstructies tegelijkertijd in Laren gaat uitvoeren. Hierdoor starten de werkzaamheden later dan eerder gepland.

De reconstructiewerkzaamheden zijn nodig omdat de verhardingen en de riolering matig tot slecht zijn. Op 22 maart 2016 heeft het college van B&W de plannen voor deze reconstructie vastgesteld. Voorafgaand aan het vaststellen van de inrichtingsplannen was veel ruimte voor inspraak. Veel wensen en suggesties hebben wij kunnen verwerken in het vastgestelde plan. 

Contact

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer B. Heerschop van team Ruimtelijke Ontwikkeling & Openbare Ruimte van de BEL Combinatie. De heer Heerschop is bereikbaar via telefoonnummer 14 035 (maandag t/m donderdag).

Plannen

Bewonersbrieven