Reconstructie Houtweg

In 2017 gaan wij de Houtweg opnieuw inrichten. Dat is nodig omdat de kwaliteit van het wegdek en de riolering matig tot slecht is. Zowel de verharding als de riolering worden vervangen. Omwonenden en belanghebbenden worden, zoals gebruikelijk, nauw betrokken bij de totstandkoming van het plan voor de herinrichting.

Het maken van het plan doen we in stappen. Als eerste inventariseren we welke wensen en ideeën omwonenden en belanghebbenden hebben over de nieuwe weginrichting. Daarna wordt een (inspraak)plan opgesteld, waarin zo veel mogelijk wensen en suggesties worden verwerkt. Dit plan presenteren we vervolgens aan bewoners en belanghebbenden. Na vaststelling van het plan door het college van B&W, wordt een planning gemaakt voor de uitvoering en fasering van de werkzaamheden. Omwonenden ontvangen ruim voor de start van de werkzaamheden hierover bericht.

Op deze pagina vindt u alle documenten die betrekking hebben op de herinrichting van de Houtweg. Op het moment dat er nieuwe documenten beschikbaar komen, voegen we deze onderaan deze pagina toe.

Contact

Heeft u vragen over de reconstructie van de Houtweg? Dan kunt u contact opnemen met de heer B. Heerschop van team Ruimtelijke Ontwikkeling & Openbare Ruimte van de BEL Combinatie. De heer Heerschop is bereikbaar via telefoonnummer 14 035 (maandag t/m donderdag).

Documenten