Kerklaan / De Pijl

Maandag 24 oktober 2016 starten wij met afkoppelwerkzaamheden in een gedeelte van de Kerklaan en De Pijl.

De werkzaamheden worden in 8 fasen uitgevoerd en duren, behoudens weersomstandigheden, tot en met 21 april 2017. De uitvoering loopt parallel met 3 andere wegreconstructies in Laren. De uiteindelijke planning hangt dan ook samen met deze werkzaamheden.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer B. Heerschop van team Ruimtelijke Ontwikkeling & Openbare Ruimte van de BEL Combinatie. De heer Heerschop is bereikbaar via telefoonnummer 14 035 (maandag t/m donderdag).


Plannen

Bewonersbrieven