Graafland / Mendes Da Costalaan

In de week van maandag 17 oktober 2016 starten wij met de herinrichting van Graafland/Mendes Da Costalaan. Dat is nodig omdat de verhardingen en de riolering matig tot slecht zijn. Op 22 maart 2016 heeft het college van B&W de plannen voor deze reconstructie vastgesteld. Voorafgaand aan het vaststellen van de inrichtingsplannen was veel ruimte voor inspraak. Veel wensen en suggesties hebben wij kunnen verwerken in het vastgestelde plan. Het vastgestelde plan en de bewonersbrief kunt u op deze webpagina downloaden.

De gemeente heeft een optie genomen op een partij zware bomen (Robinia pseudoacacia ‘Unifoliola’) die goed aanslaan. De stamdiameters liggen tussen de 16 en 22 cm. Op de foto ziet u een dergelijke boom, met daarnaast een medewerker van de BEL Combinatie (lengte: 1.76 m.). De boom is 9-10 meter hoog.

boom

De voorbereiding en uitvoering lopen parallel met drie andere wegreconstructies in Laren. De uiteindelijke planning hangt dan ook samen met deze werkzaamheden.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer B. Heerschop van team Ruimtelijke Ontwikkeling & Openbare Ruimte van de BEL Combinatie. De heer Heerschop is bereikbaar via telefoonnummer 14 035 (maandag t/m donderdag).

Plannen

Bewonersbrieven

Onderzoeken