Veiligheidsplan

Laren heeft een gericht veiligheidsbeleid, vanaf 2015 bestaande uit een meerjarig integraal veiligheidsplein 2015-2018 en jaarlijkse uitvoeringsplannen.

Onderwerpen veiligheidsbeleid

  • Veilige woon- en leefomgeving
  • Jeugd en veiligheid
  • Fysieke veiligheid
  • Bedrijvigheid en veiligheid

Meer informatie vindt u in het integraal veiligheidsplan 2015-2018 en het uitvoeringsplan 2017.

Maandelijkse veiligheidscijfers Midden-Nederland

Gemeenten in Midden-Nederland willen open en transparant communiceren over veiligheid en samenwerken met inwoners en bedrijven. Met ingang van 31 maart 2017 wordt maandelijks een Excel-bestand op de website van Bureau Regionale Veiligheidsstrategie geplaatst. Hier kunt u de cijfers inzien over inbraken, geweld, diefstal, vernielingen en overlastmeldingen van de gemeenten in regio Midden-Nederland.