Veiligheid

Om de veiligheid op straat te bevorderen heeft de gemeente Laren een aantal activiteiten opgestart. Zo wordt in samenwerking met politie en (horeca)ondernemers geprobeerd het aantal auto-inbraken terug te dringen. De gemeente stimuleert buurtpreventieverenigingen. Deze zorgen voor een betere sociale controle en meer samenhang in de buurt. Uit ervaring blijkt dat de veiligheid op straat daarmee verbetert.