Wateroverlast

De gemeente pakt wateroverlast samen met bewoners aan. De daarbij geldende verplichting voor pandeigenaren om verplicht af te koppelen is tijdelijk opgeschort.

Wateroverlast op de Brink

Verplichting tot afkoppelen tijdelijk opgeschort

Bij hevige regenval kan de riolering in ons dorp het water niet op tijd afvoeren. Het riool in met name de lager gelegen delen van Laren stroomt dan over. Dit veroorzaakt veel overlast en schade.

Het college van B&W vindt het voorkomen van wateroverlast bij hevige regenval een taak van groot maatschappelijk belang. Gekozen is voor een aanpak waarbij zowel de gemeente als bewoners hun steentje bijdragen. Zo moeten pandeigenaren ‘afkoppelen’. Dat wil zeggen dat zij er voor moeten zorgen dat er geen hemelwater afkomstig van het dak in het vuilwaterriool terecht komt. Dit is voor de oplossing essentieel.

De gemeente heeft echter veel (kritische) reacties en zienswijzen van inwoners ontvangen over de manier waarop invulling wordt gegeven aan de aanpak. Zo constateren we hier en daar een groot verschil tussen de verwachte en daadwerkelijke kosten voor het afkoppelen.

Tot eind 2017 geen verplichting tot afkoppelen

Het college neemt deze reacties van inwoners zeer serieus en begrijpt dat velen zich zorgen maken over de huidige aanpak en de mogelijke kosten die dit met zich meebrengt. Daarom heeft het college besloten om de verplichting tot afkoppelen tot het eind van jaar op te schorten. Dit betekent dat u uiteraard mag afkoppelen, maar dat u hiertoe tot het eind van het jaar niet verplicht bent.

Wat betekent dit voor u?

Hieronder leest u meer over wat dit besluit voor u betekent. Raadpleeg voor meer informatie ook het overzicht met vragen en antwoorden

Heeft u al afgekoppeld?
Dan is er niets aan de hand. Afkoppelen blijft uitgangspunt in onze aanpak. We gaan de komende tijd alleen bekijken of we hier op een andere manier invulling aan kunnen geven. Mocht de gemeenteraad kiezen voor nieuwe aanpassingen dan zullen deze van toepassing zijn op al gerealiseerde maatregelen. Uiteraard ontvangt u in dat geval nader bericht van ons. Als u al afgekoppeld bent kunt u dit melden bij de gemeente

Overweegt u om binnenkort af te koppelen, bijvoorbeeld omdat u uw tuin gaat inrichten?
Uiteraard kan dit gewoon doorgang vinden. Afkoppelen blijft zoals gezegd het vertrekpunt. Wij blijven u in dit geval graag ondersteunen met maatwerkadvies. Graag gaan we met u in gesprek over de voor u meest geschikte oplossing.

Mocht de gemeenteraad kiezen voor nieuwe aanpassingen dan zullen deze van toepassing zijn op al gerealiseerde maatregelen. Daarover ontvangt u dan uiteraard bericht van ons.

Heeft u nog niet afgekoppeld en nog geen plannen hiervoor?
Dan adviseren we u om niets te doen tot nieuwe besluitvorming in de gemeenteraad eind 2017.

Vervolg met veel ruimte voor uw inbreng

Het komend half jaar gaan we alle opmerkingen, suggesties, ideeën en zienswijzen grondig bestuderen. Dit wil de gemeente nadrukkelijk samen met ú doen. Doel is om gezamenlijk tot een breed gedragen plan te komen. Dit wordt aan het eind 2017 aan de gemeenteraad voorgelegd. Uw inbreng wordt zeer op prijs gesteld! Over  hoe u kunt meedenken ontvangt u binnenkort nadere informatie.

Nieuwsbrief

Wilt u via de nieuwsbrief ook op de hoogte blijven van het project? Via ons formulier kunt u zich aanmelden
U ontvangt de eerst volgende nieuwsbrief dan automatisch in uw mailbox.

Meer informatie

Heeft u vragen, of wilt u met ons meedenken? Bel ons dan via telefoonnummer 14 035 of stuur een e-mail naar wateroverlast@laren.nl 

U kunt ook kijken naar het overzicht met documenten en of het overzicht met vragen en antwoorden