Vernieuwing theater en aangrenzend gebied

Singer Laren realiseert een nieuw, duurzaam theater. De gemeente vernieuwt het aangrenzend gebied.

Nieuwbouwplannen (in opdracht) van Singer Laren

Voor de nieuwbouw is op 27 mei 2015 een gewijzigd bestemmingsplan vastgesteld. Het plan in te bekijken op ruimtelijke plannen. De bekendmaking is op 12 juni 2015 gepubliceerd in de Staatscourant

Inrichting buitenruimte door gemeente

Op 3 oktober 2016 is aannemersbedrijf Henzen wegenbouw BV uit Veenendaal gestart met werkzaamheden aan de wegen/buitenruimte rondom Singer Laren inclusief diverse waterbergingen. De werkzaamheden sluiten naadloos aan bij de bouw van het theater van Singer Laren. De werkzaamheden worden in 9 fasen uitgevoerd en duren, behoudens weersomstandigheden, tot en met najaar 2017. Als eerste is het parkeerterrein aan de Hein Keverweg, nabij Singer Laren, aangepakt. Onder het terrein is een grote waterberging aangebracht. Op donderdag 22 december 2016 hebben wethouder Ton Stam en de directeur van Singer Laren, Evert van Os, samen het nieuwe parkeerterrein aan de Hein Keverweg weer opengesteld. Hiermee komen rondom Singer Laren weer meer parkeerplaatsen beschikbaar.

Het project ligt goed op schema. Onder ‘documenten’ treft u de bewonersbrief aan die is verzonden. In de brief staat praktische informatie en een voorlopige planning/fasering met per fase een omschrijving van de werkzaamheden. Het kan zijn dat deze planning nog wordt bijgesteld. De rechtstreeks aanwonenden worden geïnformeerd als de planning wijzigt.

Documenten uitvoering werkzaamheden


Documenten vastgesteld plan


Documenten inspraakprocedure


Heeft u vragen over de inrichting van de buitenruimte, neem dan contact op met de heer B. Heerschop, team Ruimtelijke Ontwikkeling & Openbare Ruimte. De heer Heerschop is bereikbaar via e-mail of telefonisch via 14 035.

Lees meer over de bouwplannen op de website van Singer laren