Verkeers- en Vervoersplan

De gemeente Laren hecht veel belang aan een veilige en prettige leefomgeving. Een goed netwerk van verkeer en vervoer hoort daarbij. Daarom gaat de gemeente Laren een gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) opstellen. In dit plan moet terugkomen wat bewoners belangrijk vinden. We nodigen u daarom van harte uit om uw inbreng te geven.

Het GVVP beschrijft de langetermijnvisie van de gemeente op verkeer en vervoer. Het plan schetst onder andere de gewenste infrastructuur met aandacht voor verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid voor alle type verkeer: bussen, vrachtauto’s, auto’s, fietsers en ook de voetgangers. Ook beschrijft het GVVP op hoofdlijnen welke maatregelen hiervoor nodig zijn. Samen vormt dit de leidraad voor investeringen in de komende jaren.

Wat doen we met uw input?

De afgelopen tijd kon u aan ons kenbaar maken wat u vindt van de verkeerssituatie in de gemeente. Uw wensen en verbeterpunten kon u aangeven op een speciale, interactieve kaart. Veel inwoners van Laren hebben van deze mogelijkheid gebruikgemaakt: ongeveer 730 punten zijn aangegeven op de kaart.

Het is niet meer mogelijk om uw wensen en verbeterpunten op de kaart te plaatsen. U kunt nog wel inzien welke reacties er op de kaart zijn aangegeven.

De resultaten van de inventarisatie zijn besproken tijdens een raadsinformatieavond op 16 februari 2017.

Vervolg

De komende tijd worden zogenaamde wensbeelden opgesteld. Dit zijn schetsen van hoe de weginrichting er voor alle verschillende verkeerssoorten mogelijk uit zou kunnen komen te zien. Op basis van deze wensbeelden worden maatregelen voorgesteld. In het voorjaar wordt een informatieavond voor inwoners van Laren gehouden. Het GVVP wordt aan het eind van de zomer vastgesteld door de raad.