Resultaten Dialoog Laren 2016

Om meer ruimte te geven aan initiatieven uit de Larense samenleving zijn we voor de zomer gestart met de Dialoog Laren. Hiervoor is een enquête onder 2.500 inwoners uitgezet, zijn bijeenkomsten gehouden met ondernemers en maatschappelijke organisaties en is tot slot op 17 september een Inwonertop (L100) met honderd inwoners uit het dorp gehouden. De resultaten van de enquête en bijeenkomsten kunt u vinden op onderstaande pagina's en zijn in papieren versie te lezen in de foyer van het Brinkhuis.

Waar zijn onze inwoners trots op?

 • Profiel door behoud historie van het dorp    
 • Goede bereikbaarheid per auto    
 • Welvarende gemeente
 • Voorzieningen met kwaliteit    
 • Rijke natuur    
 • Ondernemende cultuur
 • Centrum als gewaardeerde ontmoetingsplek    
 • Aantrekkelijk dorp voor bezoekers    
 • Nabijheid van het gemeente-bestuur

Vervolg

Uit de enquête en tijdens de Inwonertop zijn onderwerpen naar voren gekomen die inwoners belangrijk vinden voor de ontwikkeling van ons dorp in de komende jaren. Per thema heeft een aantal inwoners zich aangemeld om deel te nemen aan een werkgroep die dat thema verder gaat uitdiepen. Deze mensen worden de komende weken uitgenodigd voor een startgesprek met een van de wethouders of de burgemeester. Wilt u ook meedoen? Stuurt u dan een e-mail naar dialoog@laren.nl

 • Behoud groene en dorpse leefomgeving    
 • Stimuleren ondernemerschap en uitwisselen creatieve ideeën
 • Omgaan met vergrijzing; beter inspelen op veranderende behoefte ouderen, voorkomen eenzaamheid, wijkgerichte aanpak, verbinding     
 • Vergroten sociale cohesie en maatschappelijke activiteiten in de samenleving
 • Verbeteren zorgnetwerk    
 • Aanpak verkeers- en parkeeroverlast
 • Promoten Laren om bezoekers te trekken, met grote rol voor toekomst winkelcentrum    
 • Toegankelijkheid voor jongeren en minder kapitaalkrachtigen stimuleren
 • Verduurzamen    
 • Vergroten veiligheid

Begin 2017 wordt een plan van aanpak uitgewerkt om vaker op deze manier in dialoog te gaan met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Daarin wordt benoemd wat de gemeente en deze groepen samen kunnen doen om de Kracht van Laren ook voor de toekomst te behouden en te versterken.


Wordcloud gemaakt tijdens een van de onderdelen van de L100