17 september a.s.: Inwonertop L100

Honderd inwoners delen hun dromen en ideeën voor Laren.

Inwonertop L100
Honderd dorpsbewoners, willekeurig geloot uit de gemeentelijke basisregistratie personen, delen hun dromen en gedachten over ‘samen wonen en leven in Laren’. Met elkaar bepalen zij waar de kracht van Laren ligt en hoe die behouden en versterkt kan worden. Wat zijn de belangrijkste thema’s? Wat kunnen we elkaar bieden? Hoe willen we in Laren samenwerken met elkaar? En dan: wat gaan we dóen? Dat is in een notendop de L100.

De L100 begint met een brainstorm in kleine groepen. Daarna bepalen de deelnemers over welke thema’s zij verder door willen praten. Samen met andere deelnemers wordt bepaald welke ideeën de moeite waard zijn om verder uit te werken en zo mogelijk uit te voeren.

De inwoners van Laren vormen een enorme bron van kennis en ervaring. Dit is uw kans om de gemeente te vertellen wat u belangrijk vindt voor ons dorp.

Onderdeel van brede dialoog
De Inwonertop L100 is onderdeel van een brede dialoog tussen de gemeente en de inwoners en organisaties van Laren. Afgelopen juni is er een enquête gehouden onder 2500 inwoners. In september worden de resultaten daarvan bekend gemaakt. Daarnaast waren er themabijeenkomsten voor ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Wij vinden het van groot belang dat bij het ontwikkelen van plannen de meningen van de inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen goed worden gehoord. Of het nu gaat om verkeer, centrumvisie, groen óf zelfstandigheid: uw mening telt!