Projecten

 • Berichtenbox MijnOverheid

  Post van de gemeente Laren kunt u nu ook digitaal ontvangen in uw persoonlijke Berichtenbox van MijnOverheid. Op deze pagina leest u hoe dit in zijn werk gaat.

 • Fotowedstrijd

  Wat vindt u het mooiste plaatje van Laren? De gemeente is op zoek naar digitale foto’s die laten zien hoe bruisend en mooi Laren kan zijn.

 • Verkeers- en Vervoersplan

  De gemeente Laren hecht veel belang aan een veilige en prettige leefomgeving. Een goed netwerk van verkeer en vervoer hoort daarbij. Daarom gaat de gemeente Laren een gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) opstellen. In dit plan moet terugkomen wat bewoners belangrijk vinden. We nodigen u daarom van harte uit om uw inbreng te geven.

 • Inmeten ‘niet-woningen’

  De gemeente Laren start met het inmeten van alle zogenaamde ‘niet-woningen’. Dit zijn panden die geen woonbestemming hebben, bijvoorbeeld panden met een winkel-, kantoor-, zorg-, of sportfunctie.

 • Dialoog Laren

  De dialoog met Laren is in volle gang. De gemeente is in gesprek met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen over hun opvattingen over het dorp Laren.

 • Houtzagerij

 • Singer Laren

  Vernieuwing theater en aangrenzend gebied.

 • Wateroverlast

 • Centrumvisie Laren