Basisscholen

In de gemeente Laren zijn 5 openbare basisscholen en 1 particuliere basisschool gehuisvest, te weten:

De Ploeg
Melkweg 42
1251 PT Laren
Telefoon: 035- 53 34 355
Fax: 035 - 53 34 200
E-mail: obsdeploeg@obsdeploeg.nl
Directeur: Ruud Philips
De Ploeg

De school is onderdeel van de Stichting Talent Primair, Amersfoortsestraatweg 180C, 1272 RR Huizen.
Directeur-bestuurder: de heer W.J.J. van Brecht
E-mail: info@talentprimair.nl
Talent Primair

De Binckhorst St. Jan
Eemnesserweg 17
1251 NA Laren
Telefoon: 035 - 53 82 501
Fax: 035 - 64 09 772
Directeur: de heer Peter Sweering
E-mail: p.sweering@debinckhorst.nl
De Binckhorst

De r.k. basisschool De Binckhorst-St. Jan maakt deel uit van de Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm, Postbus 613, 1200 AP Hilversum.
Telefoon: 035-6460088
Bestuursvoorzitter: Theo Brok
 

De Larense Montessorischool
De Leemkuil 4
1251 AR Laren
Telefoon: 035- 5383054
Directie: Irene Jansen
E-mail: directie@montessorilaren.nl
Montessori Laren

De school is onderdeel van de Stichting Talent Primair, Amersfoortsestraatweg 180C, 1272 RR Huizen.
Directeur-bestuurder: de heer W.J.J. van Brecht
E-mail: info@talentprimair.nl
Talent Primair

De Gooische School
Oud Blaricummerweg 21 A
1251 GV Laren
Telefoon: 035 - 53 82 234
Fax: 035 - 53 82 234
E-mail: directie@verdegooischeschool.nl
Directeur: de heer E. Vermeulen
De Gooische School

Het schoolbestuur is de Vereniging De Gooische School, p/a Oud Blaricummerweg 21 A, 1251 GV in Laren.
Telefoon: 035 - 5382234
E-mail: degooischeschool@freeler.nl

Particuliere basisschool Florencius
Leemzeulder 29
1251 AM Laren
Telefoon: 035 - 691 25 25
E-mail: info@florencius.nl
Directeur: Peter van Kranenburg
Telefoon: 06 - 53 42 63 19
Particuliere basisschool Florencius
Florencius school