Verhuizing en emigreren

Verhuist u naar een ander adres, dan moet u daarvan aangifte doen bij uw nieuwe gemeente. Dit kan vanaf 4 weken voor de dag van de adreswijziging tot maximaal de 5e dag na de adreswijziging. Als binnen deze periode tijdig aangifte is gedaan, wordt de datum die in de aangifte is vermeld als datum van adreswijziging in de Basisregistratie Personen (BRP) opgenomen. Gebeurt het pas na 5 dagen, dan wordt de aangiftedatum als verhuisdatum vastgelegd.


Wie kan aangifte van verhuizing doen?

 • Uzelf als u 16 jaar of ouder bent.

 • De ouders, voogd of verzorgers van minderjarigen jonger dan 16 jaar.

 • De ouders, voogd of verzorgers van inwonende minderjarigen van 16 en 17 jaar, tenzij deze personen zelf aangifte doen.

 • De curator van de onder curatele gestelde.

 • Een meerderjarig kind voor ouder(s) met hetzelfde nieuwe woonadres.

 • Ouder(s) voor een meerderjarig kind met hetzelfde nieuwe woonadres.

 • Echtgenoten en geregistreerde partners die hetzelfde nieuwe woonadres hebben.

 • Ongehuwd samenwonenden moeten ieder apart aangifte doen

 • Iedere meerderjarige die daartoe schriftelijk is gemachtigd door de aanvrager

 

Hoe geeft u een verhuizing door?

 • Direct via het digitaal loket

 • Persoonlijk aan de balie na het maken van een afspraak digitaal of telefonisch via 14035. Neem bij uw afspraak uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart).

 • Schriftelijk via dit verhuisformulier

 • Schriftelijk via een brief. Hierin moeten in elk geval de volgende gegevens zijn opgenomen: uw naam en geboortedatum, de namen en geboortedata van eventuele gezinsleden die meeverhuizen, uw oude én nieuwe adres, de datum van uw verhuizing, uw handtekening, Verder moet u bijvoegen: uw geldige legitimatiebewijs en wanneer u bij iemand gaat inwonen, de schriftelijke toestemming met kopie van een geldig legitimatiebewijs van de hoofdbewoner.

 

Emigreren

Als u naar het buitenland vertrekt en naar redelijke verwachting gedurende minstens 1 jaar ten minste tweederde van de tijd buiten Nederland zult verblijven, bent u verplicht binnen 5 dagen voor uw vertrek uit Nederland bij uw woongemeente schriftelijk aangifte van uw vertrek te doen. Als niet alle bewoners van een adres naar het buitenland vertrekken, moeten alle personen die wel vertrekken persoonlijk aangifte doen. Dit geldt ook voor minderjarigen. In de aangifte moet u de datum van vertrek en zowel het oude adres als het nieuwe adres en land vermelden.