Geheimhouding persoonsgegevens

Privacy is een groot goed in Nederland. Het is voor anderen niet mogelijk zomaar uw gegevens op te vragen bij de gemeente. Wel zijn er instanties die voor specifieke doeleinden uw gegevens kunnen krijgen.

Wilt u niet dat uw gegevens bij de gemeente op te vragen zijn? Dan kunt u verzoeken om geheimhouding van de gegevens uit het onderdeel persoonsgegevens van de Basisregistratie Personen (BRP). Geheimhouding heet in de wet BRP "verstrekkingsbeperking".
 

Wat moet u doen voor een verstrekkingsbeperking?

  • U stuurt een schriftelijk verzoek tot verstrekkingsbeperking met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs naar de gemeente waar u staat ingeschreven.

  • Ook kunt u uw verzoek tot verstrekkingsbeperking persoonlijk indienen bij de balie van de gemeente. U moet hiervoor wel een afspraak maken. Dit kan digitaal of telefonisch via 14035. U moet dan een (kopie van een ) geldig legitimatiebewijs meenemen.

De gemeente is verplicht om binnen 4 weken aan uw verzoek te voldoen en kan geen aanvullende eisen stellen. Er zijn kosten verbonden aan een verzoek tot verstrekkingsbeperking.

Bent u verhuisd? Het is aan te raden ook bij de laatste woongemeente om geheimhouding van de verwijsgegevens te vragen. Deze zijn daar namelijk op te vragen.

Folder verstrekkingsbeperking

 
Bent u verhuisd? Het is aan te raden ook bij de laatste woongemeente om geheimhouding van de verwijsgegevens te vragen. Deze zijn daar namelijk op te vragen.

De gemeente is verplicht om binnen vier weken aan uw verzoek te voldoen en kan geen aanvullende eisen stellen. Zo kan de gemeente een dergelijk verzoek niet slechts voor een bepaalde tijd laten gelden, kunnen geen kosten geheven worden en kan de gemeente niet om een motivatie verzoeken.
 

Meenemen

U kunt uw verzoek persoonlijk of schriftelijk indienen bij uw gemeente. Het enige dat u moet laten zien of meesturen, is een (kopie van een) geldig legitimatiebewijs. Als de gemeente uw verzoek heeft verwerkt, ontvangt u daarvan schriftelijk een bevestiging.
U kunt uw verzoek ook via het loket - direct dgitaal zaken doen - indienen, u moet u dan wel inloggen met uw DigiD.