Afschrift/uittreksel burgerlijke stand

Rechtsfeiten in uw leven als geboorte, huwelijk, overlijden worden door de gemeente vastgelegd. Een volledige weergave van die feiten heet afschrift en een beperkte inhoud noemen we uittreksel. Het is daarom van belang dat u bij de aanvraag aangeeft waarvoor u het uittreksel/afschrift nodig heeft. Er zijn namelijk verschillende soorten uittreksels voor verschillende doeleinden. Een uittreksel of afschrift van bijvoorbeeld het geboorteregister wordt onterecht vaak verward met een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (het oude uittreksel bevolkingsregister).

 

Hoe vraagt u een uittreksel aan?

Uzelf of iemand namens u mag een afschrift/uittreksel aanvragen wanneer het rechtsfeit in deze gemeente heeft plaatsgevonden. Dit kan:

  • Direct via het digitaal loket of

  • Persoonlijk aan de balie na het maken van een afspraak digitaal of telefonisch via 14035. Neem bij uw afspraak uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart) en een betaalmiddel mee.

  • Schriftelijk. Zet in de brief de reden van uw aanvraag en onderteken de brief. Bij uw brief moet u een kopie van uw geldige legitimatiebewijs voegen.

Wanneer u iemand machtigt het uittreksel voor u aan te vragen moet die persoon meerderjarig zijn. De gemachtigde moet een geldig legitimatiebewijs van zichzelf en (een kopie van) uw legitimatiebewijs meenemen. In de schriftelijke machtiging staat uw toestemming tot machtiging, de reden van de aanvraag, uw handtekening en die van de gemachtigde.

Voor internationaal gebruik is het mogelijk een uittreksel te verkrijgen dat op een speciaal formulier wordt afgegeven en dat in meerdere talen is opgesteld. Geeft u dat bij de aanvraag aan.

Op dit moment worden de akten van de burgerlijke stand gedigitaliseerd. Hierdoor kan de levering langer duren dan normaal.
Mocht u met spoed een afschrift/uittreksel nodig hebben, dan verzoeken wij u met ons contact op te nemen via telefoonnummer 14 035.

 

Kosten

Een uittreksel burgerlijke stand kost € 12,90