Vergunningen

Wilt u gaan bouwen of verbouwen? Controleer dan eerst of u een omgevingsvergunning nodig heeft.
 

Rijksmonument

U hebt altijd een vergunning nodig voor een Rijksmonument om te slopen, veranderen of te herstellen. Maar ook het gebruiken of laten gebruiken waardoor het ontsiert of in gevaar gebracht wordt mag niet zonder vergunning. In al deze gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Heeft u een woning of pand dat als monument is aangemerkt? U heeft een omgevingsvergunning nodig als u aanpassingen wilt plegen aan het monument. Dit geldt overigens niet voor regulier onderhoud.

Gemeentelijk monument

Het gemeentelijk monument is een onroerend goed (inclusief het perceel) van:
  • algemeen (lokaal) belang door zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap
  • cultuurhistorische waarde.
U hebt hier altijd een vergunning nodig om het monument te slopen, veranderen of te herstellen. Maar ook het gebruiken of laten gebruiken waardoor het ontsiert of in gevaar gebracht wordt mag niet zonder vergunning. In al deze gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig.
U mag wel regulier onderhoud plegen zonder een omgevingsvergunning. Te denken valt aan schilderwerk (hoewel u in sommige gevallen rekening moet houden met de orginele kleurstelling).

Rijks- of gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht

Hier gaat het om groepen van onroerende zaken, waarin zich één of meer rijksmonumenten bevinden. Deze groep van onroerende zaken is van algemeen (landelijk) belang vanwege hun schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde. Dit hoeft niet alleen te gaan over mooie panden, maar kunnen ook bruggen of kerken zijn.
U moet voor aanpassingen aan een dergelijk beschermd stads- of dorpsgezicht altijd een omgevingsvergunning aanvragen, ook al vereisen de bouwregels dat niet. Overleg eerst met de gemeente voordat u aanpassingen wilt aanbrengen.
 

Meenemen

  • Het aanvraagformulier (verkrijgbaar via omgevingsloket).
  • Situatietekening schaal 1:1000
  • Plattegrond schaal 1:100 van iedere bouwlaag met maatvoering en de bestemming van de ruimte
  • Alle gevelaanzichten en relevante doorsneden schaal 1:100
  • Foto`s

Kosten

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een vergunning als bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de Monumentenwet 1988 of een vergunning op grond van de gemeentelijke monumentenverordening of Verordening Erfgoed/bescherming beeldbepalende panden: € 100,00