Bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan is een belangrijk gemeentelijk instrument. Het geeft aan of en hoe in een bepaald gebied mag worden gebouwd en wat de functie van dat gebied of gebouw mag zijn. U kunt de bestemmingsplannen bekijken op de interactieve kaart van ruimtelijkeplannen.nl.