Tarieven onroerende-zaakbelasting (OZB)

De aanslag onroerende-zaakbelasting (OZB) wordt berekend als percentage van de WOZ-waarde. U vermenigvuldigt de WOZ-waarde met het betreffende percentage voor woningen of niet-woningen. De uitkomst is de hoogte van de aanslag onroerende-zaakbelasting.

OZB-tarieven 2017

  • Eigenarenbelasting, woningen 0,1147%
  • Eigenarenbelasting, niet-woningen eigendom 0,2255%
  • Gebruikersbelasting, niet-woningen 0,1627% 

In het tarief voor OZB niet-woningen is net als in 2015 de bijdrage aan het ondernemersfonds verwerkt die is voortgekomen uit het raadsbesluit (2014-1217). De inkomsten uit OZB komen terecht in de algemene middelen. Uit de algemene middelen gaat een bijdrage van maximaal € 75.000,- naar het ondernemersfonds.

Download Verordening op de heffing en invordering van Onroerende Zaakbelastingen.