Marktstandplaatsvergunning

Wilt u een plaats op de markt innemen dan heeft u een marktvergunning nodig. Dit kan voor een dag- of weekmarkt zijn maar ook voor een tijdelijke markt zoals een kerstmarkt. Naast de (éénmalige) legeskosten moet u marktgeld en kraamhuur betalen.

Voor de vaste markten heeft u voor een standplaats op de markt altijd een marktvergunning van de gemeente nodig. Als u geen vaste plaats heeft, kunt u meedingen naar een plaats als meeloper.

 • De marktmeester wijst elke marktdag de dagplaatsen per branche toe. Dagplaatsen zijn vaste plaatsen, die niet bezet zijn in verband met ziekte, vakantie enzovoort.
 • De gemeente verleent direct de vergunning waarmee u zich kunt laten inschrijven als meeloper.
 • De wachttijd voor een vaste plaats varieert (per markt en per branche) van één tot zes jaar.
 • U moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en geregistreerd staan bij het Centraal Registratiekantoor, Nieuwe Parklaan 72-74, 2597 LE Den Haag, telefoon (070) 350 60 50.

U moet de marktvergunning schriftelijk bij de gemeente aanvragen. Als er een wachtlijst is, kan het verkrijgen van een vergunning langere tijd duren. Vraag hierover informatie bij de gemeente.

Meenemen

 • Een geldig legitimatiebewijs.
 • Een recent uittreksel van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
 • Een recent registratiebewijs van het Centraal Registratiekantoor (niet ouder dan een jaar).

Kosten

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
Tot het verkrijgen van een vergunning of ontheffing als bedoeld in Hoofdstuk 5 van de Algemene plaatselijke verordening:

 • a. Voor het inzamelen geld of goed (Apv, art. 5.2.1.): € 90,00
 • b1. Van een vent of standplaatsvergunning: € 90,00
 • b2. Gebruik van een ventvergunning of innemen standplaats per dag: € 90,00
 • b3. Gebruik van een ventvergunning of innemen standplts halve dag: € 90,00
 • c. Voor een snuffelmarkt, vlooien markt (Apv, art 5.2.4.) per dag: € 150,00
 • d. Op een verbod vuurstoken (Apv, art. 5.5.1.): € 25,00