14 oktober: AZC Laren sluit de deuren - Bewoners verhuisd naar AZC Almere

Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) heeft onlangs besloten om AZC Laren uiterlijk 1 november te sluiten. Vrijdagmiddag 14 oktober was het zover en zijn de bewoners die nog in AZC Laren verbleven, verhuisd naar het AZC in Almere.

De sfeer in de groep was opgewekt. De meeste statushouders hebben inmiddels een woning toegewezen gekregen. De anderen hebben goede hoop binnenkort een woning te krijgen. Enkele mensen zijn nog in afwachting van hun verblijfsstatus. Burgemeester Elbert Roest: "Ik sta hier met gemengde gevoelens. De vroegtijdige sluiting van het centrum is door de raad van Laren unaniem ongewenst, maar we nemen ook hartelijk afscheid van een groep mensen die veel heeft meegemaakt."

De bewoners werden vanmiddag uitgezwaaid door medewerkers van het COA en door de vele vrijwilligers die het afgelopen jaar actief waren in het centrum. Burgemeester Roest: "Veel vrijwilligers hebben zich het afgelopen jaar met hart en ziel ingezet op Crailo. Daarvoor wil ik hen hartelijk bedanken. Ik hoop dat zij zich actief blijven inzetten om statushouders te begeleiden bij hun inburgering in de samenleving."

burgemeester zwaait bewoners AZC Laren uit

Subnavigatie