Commissie Ruimte & Infrastructuur

De vergaderingen van de commissie R&I zijn eens per maand op de dinsdag om 20.00 uur in het Raadhuis Laren, Eemnesserweg 19. De commissie behandelt de onderwerpen: bouwen, ruimtelijke ordening en milieu, wegen en verkeer, gemeentewerken en algemene begraafplaats. In deze openbare vergaderingen kunnen inwoners inspreken over een onderwerp op de agenda. U kunt dit voor de vergadering melden bij de commissiegriffier.

IN FEBRUARI 2017 VERVALT DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE & INFRASTRUCTUUR

Voorzitter

Bart de Nie

Commissiegriffier

Vacature

 

Leden

  • Ernst Wortel (Larens Behoud)
  • Bart Vos (Larens Behoud)
  • Dorine Peters (VVD)
  • Tom Pouw (VVD)
  • Marlies Mulder-Hillen (CDA)
  • Maria Klingenberg-Klinkhamer (CDA)
  • Noud Bijvoet (D66)
  • Jaqueline  Timmerman-Hamers (Liberaal Laren)
  • Marcus van den Brink (PvdA)
  • Chris Bogaers (PvdA)