Commissie Maatschappij & Financiën

De vergaderingen van de commissie M&F zijn eens per maand op de donderdag om 20.00 uur in het Raadhuis Laren, Eemnesserweg 19. De commissie behandelt de onderwerpen: bestuurs- en juridische zaken, burgerzaken, markt, brandweer, financiën, maatschappelijke zorg, onderwijs, sport en sociaal-culturele onderwerpen. In deze openbare vergaderingen kunnen inwoners inspreken over een onderwerp op de agenda. U kunt dit voor de vergadering melden bij de commissiegriffier.

Voorzitter

Bart de Nie

Commissiegriffier

Corry Holtslag
035 - 751 34 52
06 - 51 34 47 90
E-mail

Leden

 • Ingrid Hentenaar-Messcher (Larens Behoud)
 • Peter Calis (Larens Behoud)
 • Evert de Jong (VVD)
 • Desiree Niekus (VVD)
 • Erwin van den Berg (CDA)
 • Maria Klingenberg-Klinkhamer (CDA)
 • Anne Visser (Liberaal Laren)
 • Rik Snoek (Liberaal Laren)
 • Marja Bakker-Snoeij (PvdA)
 • Paul Streefkerk (PvdA)
 • Ellen van Dorst- Brakel (D66)